Rozvoj komunikačních kompetencí ve virtuální realitě

VR Team – trénink komunikace

Efektivní komunikace je jednou z klíčových profesních kompetencí 21. století.
VR Team má za cíl posilovat komunikační dovednosti pomocí technologií pro virtuální realitu.

Projekt VR Team je založený na realistické simulaci prostředí ve 360° cinematické VR, díky které je možné se snadno přenést do role aktéra a řešit připravené komunikační situace. Nabízí moderní, bezpečný a atraktivní trénink komunikace.

Komunikační trénink pro učitele

Projekt je aktuálně zaměřený hlavně na školní prostředí. VR simulace Vám umožní přenést se do role učitele a řešit rozmanité komunikační výzvy. V těchto tréninkových scénářích se seznámíte se situacemi cílenými na zvládání komunikace se žáky, na management třídy, ale také na komunikaci s rodiči.

VR trénink je založený na tzv. zkušenostním učení (experience-based learning). Vychází z expozice připravených scénářů, se kterými se učitelé často potýkají (například nespolupracující, pasivní či agresivní žák). Tyto situace jsou popisovány jako pedagogické výzvy – jsou pro učitele náročné, složité či problematické.

VR Team je nekomerční vzdělávací a výzkumný projekt, určený studentům, akademikům i praktikům.
Projekt podporuje vizi Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Učitel pro futuro.

Průběh VR tréninku

Trénink je snadný a bezpečný. Přestože trénink zajišťujeme v naší laboratoři, může probíhat prakticky kdekoliv – stačí místnost s počítačem a VR brýle. Počítač obsluhuje operátor, trénovaný si vedle něj nasazuje VR brýle. V brýlích se spouští audiovizuální simulace, například náročná situace ze školní třídy. Operátor ovládá v počítači scénář, který se vyvíjí podle reakcí trénovaného.

  • Aktér může libovolně komunikovat a ovlivňovat tak průběh scénáře.
  • Po dobu tréninku se aktér nepřemisťuje, je tedy možné využít i malých prostor.
  • Celý trénink je možné nahrát (např. na USB disk) nebo promítat na projektor, pokud trénink sledují další lidé.
  • Po skončení simulace následuje rozbor situace a reakcí aktéra (např. se supervizorem, se skupinou nebo individuálně).

Řešení komunkačních situací v projektu VR Team přináší účastníkům nejen imerzivní prožitek zobrazeného prostředí, ale zejména možnost na situace přirozeně reagovat, opakovat je a trénovat si tak efektivní komunikační strategie.

Zajímá Vás víc?

Podívejte se na videoprezentaci našeho projektu.