Rozvoj komunikačních kompetencí ve virtuální realitě

VR Team – trénink komunikace

Řešení edukační situace ve VR

Vážené studentky, vážení studenti,

Rádi bychom Vám představili nový model, který jsme zvolili pro předmět Aplikovaná učitelská příprava. Jeho cílem je zkvalitnit Vaši učitelskou přípravu a umožnit Vám více přemýšlet o komunikaci ve třídě a o Vašich komunikačních a sociálních kompetencích.

Jedním z úkolů, které budete v rámci předmětu řešit, je proto nácvik komunikace ve školní třídě prostřednictvím simulace ve virtuální realitě. Vystoupíte zde před virtuální třídu, na jejíž chování budete slovně reagovat. Vaše reakce budou pouze slovní – nebudete se nikde pohybovat a nebudete manipulovat s žádnými předměty.

Vážené studentky, vážení studenti, připravili jsme pro Vás nový model Vaší přípravy. Věříme, že k němu budete otevření a že využijete potenciál, který Vám může nabídnout.

Informace k Vaší účasti

 1. Zapište se do 19. 2. 2024 do tabulky s termíny – do jednoho konkrétního barevného pole (termín a čas) zapište své studentské číslo.
  • Po 19. 2. bude tabulka uzamčena a bude ji možné pouze zobrazit. Budete-li muset změnit termín, je nezbytné si ho přímo vyměnit s jiným studentem.
  • Pro jakékoliv změny po 19. 2. prosím kontaktujte přímo koordinátorku Mgr. Káplovou (kaplov01@pf.jcu.cz).
 2. Dostavte se v předstihu 5 minut před Vaším časem k místnosti TL 205 (1. patro U Tří lvů)
  • Vezměte si s sebou USB flash disk, abyste si mohli odnést nahrávku simulace.
 3. Reflexe edukační situace ve virtuální realitě na výuce proběhne v termínech 17. – 18. 4. a 24. – 25. 4. 2024.
 • Změny termínu je možné provést pouze ve výjimečných případech, ideálně formou výměny termínu s jiným studentem. Tuto výměnu prosím nahlašte koordinátorce, Mgr. Káplové (kaplov01@pf.jcu.cz). Do kopie e-mailu prosím vložte také studenta, se kterým si termín vyměňujete.
 • Pokud se simulace ve VR nemůžete zúčastnit (například ze zdravotních důvodů), absolvujete program prostřednictvím klasického monitoru (bez VR brýlí).
 • Všem účastníkům, kteří se budou účastnit simulace ve VR, bude předložen informovaný souhlas. Účast na simulaci a její reflexe je povinnou součástí plnění předmětu Aplikovaná učitelská příprava, souhlas s anonymním zpracováním materiálů je dobrovolný.
 • Pokud byste měli zpoždění nebo se vyskytla neočekávaná situace (na poslední chvíli), zavolejte prosím přímo do VR učebny, tel.: 389 033 364.

Tabulka s termíny a přihlášenými studenty

Informace: Vzhledem k náročnosti zajištění funkčního harmonogramu simulací je možné změny termínů provést pouze ve výjimečných případech, a to ideálně formou výměny termínu s jiným studentem. Pro jakékoliv změny po 19. 2. 2024 prosím kontaktujte přímo koordinátorku Mgr. Veroniku Káplovou (kaplov01@pf.jcu.cz).